Fundraising by heart

“What you do has far greater impact than what you say”

Als je doet waar je achter staat is de boodschap altijd oprecht. Wij geloven in wat wij doen! Op deze manier kunnen wij duurzaam fondsenwerven en aan relaties bouwen. Wij geloven dat je alleen dan recht doet aan de prachtige initiatieven die wij steunen en een positieve ervaring achterlaat die blijft.

Over
4DMPeople werft (huis-aan-huis, particulier) donateurs voor goede doelen. Bij ons staan duurzame relaties centraal. Met passie en volle overtuiging vergroten wij het maatschappelijk draagvlak van onze opdrachtgevers. Op deze manier zijn wij instaat betrokken en langdurige donateurs te werven.

Binnen ons team is het van belang om van elkaar te kunnen leren en elkaar positief te beïnvloeden. We streven naar een goede dynamiek tussen jong en oud. Door deze instelling en gevoel van samenhorigheid verbinden én bouwen wij aan langdurige relaties tussen de donateur en het goede doel. Zo helpen wij prachtige initiatieven aan een solide achterban.