Fundraising by heart

“What you do has far greater impact than what you say”

4DMPeople gelooft in mensen. Als je doet waar je achter staat is de boodschap altijd oprecht. Op deze manier kunnen wij duurzaam fondsenwerven en aan echte relaties bouwen. Wij geloven dat je alleen dan recht doet aan de prachtige initiatieven die wij steunen en een ervaring achterlaat die blijft.

Over
4DMPeople werft vrijwilligers én donateurs voor goede doelen. Bij 4DMPeople staan duurzame relaties centraal. Met passie en volle overtuiging vergroten wij het maatschappelijk draagvlak van onze klanten. Op deze manier zijn wij instaat betrokken donateurs te werven.

Binnen ons team is het van belang om van elkaar te kunnen leren, elkaar positief te beïnvloeden en iets voor elkaar over te hebben. Wij verbinden en bouwen aan een duurzame relaties tussen donateur, het goede doel en 4DMPeople. Zo ondersteunen wij prachtige initiatieven, zoals Vluchtelingenwerk Nederland, de Hartstichting en Nationale Vereniging de Zonnebloem.